Radiofrekvenca – »t.e.c.a.r.«

Radiofrekvenca – »t.e.c.a.r.«
S svetovno vodilno tehnologijo INDIBA smo ponekod prvi, drugje med prvimi, ki se aktivno in na več nivojih ukvarjamo z radiofrekvencijskimi pristopi v zdravstvu in v športu. Stalno izobraževanje naših strokovnih kadrov je garancija za kvalitetno, merodajno, učinkovito izvajanje tretmanov, naših prikazov, naše pomoči kupcem Indibe pri njihovem vsakdanjem delu; za zadovoljstvo pacientov, športnikov, terapevtov.