Vadba s srčno frekvenco

Prvi v Sloveniji in v vseh državah bivše novejše YU smo leta 1993 pričeli s prikazi in širitvijo razumevanja podatkov srčne frekvence za varno rekreacijo, za napredek v športnih dosežkih, za intelektualizacijo športne vzgoje, kardiorehabilitacijo, izobraževanje športnih pedagogov, fitnes trenerjev, zdravstvenih delavcev, idr.
S POLAR tehnologijo in našim permanentnim lastnim izobraževanjem na tem področju smo odločilno prispevali k razvoju varne rekreacije, k napredku v izobraževanju kadrov v športu in zdravstvu, doseganju vrhunskih rezultatov športnikov na največjih svetovnih tekmovanjih, razvoju testnih protokolov v športu-rekreaciji-zdravstvu, ozaveščanju mladine o pomenu poznavanja lastnega telesa pri njihovem nadaljnjem psihofizičnem razvoju.