Prikazi vadb:

Prikazi vadb
V zadnjih 30 letih v Sloveniji in po svetu uspešno poučujemo:
  • Vadbo s spremljanjem srčne frekvence
  • Dihalno vadbo za krepitev dihalnega sistema v zdravstvu in v športu
  • Nordijsko hojo
  • Elektrostimulacijsko vadbo/trening