Sodelovanja

V vseh 30 letih delovanja smo sodelovali ali pe vedno sodelujemo z vrsto zdravstvenih in športnih inštitucij, ministrstev, Olimp.komitejev, fakultet, klubov, tekmovanj;
na lokalnem, regionalnem, meddržavnem, svetovnem nivoju.